Dnešný pes bude s najväčšou pravdepodobnosťou radený na hranici medzi mäsožravcami a všežravcami – čiže môžeme ho považovať za všežravého mäsožravca alebo mäsožravého všežravca.

Odporúčané množstvo tukov obsiahnutých v sušine krmiva:

rastúci pes: 17% v sušine
dospelý pes: 9 - 15% v sušine
dospelý pracovný pes: 20% v sušine
laktujúca suka: 17% v sušine

pyramida

Potreba základných živín
pyramídaPes potrebuje prijímať v kŕmnej dávke vyvážený pomer bielkovín, tukov a sacharidov, ktoré mu slúžia ako zdroj energie a základné stavebné látky. Okrem toho musia z krmiva získavať esenciálne živiny, ktoré sú preňho životne dôležité, ale nedokáže si ich sám vyrobiť v dostatočnom množstve. U psa je týchto esenciálnych živín asi 37 a patrí k nim okrem minerálnych látok a vitamínov aj esenciálne aminokyseliny z bielkovín a esenciálne mastné kyseliny z tukov.

Živiny dodávajúce energiu: bielkoviny, sacharidy a tuky. Živiny neposkytujúce energiu, ale dôležité pre ich tvorbu: minerály, vitamíny a voda.